Tajemnica Masonerii - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Tajemnica Masonerii

Niszczenie Kościoła

Tajemnice masoneriiWstęp.


Na wstępie podam ogólną definicję masonerii. Jest to organizacja tajna, ogólnoświatowa, naturalistyczna, hierarchiczna dążąca do całkowitego  opanowania świadomości i duszy swych członków a także żądająca bezwzględnego posłuszeństwa.  Następnie przez swą tajną działalność swych członków zmierzająca do opanowania  świata, celem zrealizowania swych plan6w zniszczenia ludzkości. Została powołana przez tajne kręgi anty kościoła jako wyraz buntu przeciw Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie i Jego przesłaniu do ludzkości i Jego Kościołowi. Jest to anty kościół kierowany i sterowany przez szatana za pośrednictwem  ludzi, którzy mu się dobrowolnie oddali Święty Maksymilian nazwał masonerie głową węża piekielnego. Jest to wszechświatowa sekta  zła. Prawdziwe cele tej organizacji poznaje  mniej niż 1% ogółu członków  masonerii. Do najwyżej wtajemniczonych należą wybrani z wybranych ..

Ponad 99% do końca życia nie zna i nie pozna  prawdziwych celów masonerii ,  są trzymani w całkowitej  nieświadomości. Dzieje to sie tak dlatego, ze gdyby wcześniej znali prawdziwe Oblicze i cele tej tajnej struktury, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wstąpiłby do takiej organizacji. Zdarza sie, ze z tych co dostąpili najwyższego wtajemniczenia, poznając prawdę zapragnie wystąpić i wtedy okazuje sie, ze jest to niemożliwe. Podobnie jak wystąpienie  z bandyckiej  mafii. Zdarza  się ze ktokolwiek z masonów  wysoko wtajemniczony wystąpił to po pewnym czasie zginął bez wieści. Wychodzi wtedy obłuda i perfidia masonerii. Z Kościoła Chrystusowego jeżeli ktoś pragnie wystąpić  to występuje i nikt nie grozi mu śmiercią, wręcz przeciwnie Ojciec Miłosierny cierpliwie czeka na powrót syna marnotrawnego. W masonerii kościele szatana nie ma odwrotu. Grożą śmiercią i zdradziecko zabijają. Taka jest właśnie wolność  lucyfera.

Kim jestem

Jestem nędzą nad nędzami nicością, prochem ziemskim, wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi Bożej. Byłem ponad 20 lat opętany przez szatana w tym 7 lat w sposób ukryty i przez 13 lat w sposób jawny dla mnie. Przez 13 lat toczyłem walkę na śmierć i życie , aby sie uwolnić z jego niewoli. Całe to przeżycie i doświadczenie opisałem w 2006 roku pt. Wstrząsający opis mężczyzny który był ponad 20 lat opętany. W pierwszej części tego świadectwa opisałem jak do tego doszło i jak zostałem uwolniony. Podałem przykłady i opisałem różne zdarzenia jak bronić się przed zniewoleniem i opętaniem. W drugiej części opisałem o tajemnym oddziaływaniu szatana na umysł i dusze ludzką przez media.. W trzeciej części ujawniłem jak zostały odkryte te tajemne oddziaływania śmiertelne i niebezpieczne tylko dlatego, że nikt o nich nie wie. Gdy się te tajemnice oddziaływania pozna, wtedy stają się bezsilne.

Napisałem też wiele innych pism. Gdy w latach 90-tych otrzymałem  dar rozeznawania duchów. Wtedy  zrozumiałem w jakim stanie jest obecny   świat. W 2000 roku dane mi było poznać tajemne oddziaływanie złych duchów. / tzw. 4 wtajemniczenie/ w mediach, wtedy do  reszty zrozumiałem co piekło i jego słudzy masonerii zgotowały dla .świata. Nie mogłem sobie z tym poradzić, gdy okazało sie ze wszystkie  te zdarzenia maja potwierdzenie w rzeczywistym życiu jako empiryczne dowody naukowe. Przełom nastąpił- 02 lutego 2005r w święto Matki Bożej Gromnicznej, kiedy usłyszałem wewnętrzny głos aby wbrew wszelkim przeszkodom opisać i ujawnić to wszystko, zachowując ostrożność i roztropność gdyż szatan posługując się swymi ludźmi mógłby mnie zabić. Dlatego opisuję te wszystkie wydarzenia jako osoba anonimowa. Tego samego zdania był mój spowiednik, a i moje wewnętrzne  pragnienie jest aby nie być znanym za życia i po śmierci.

Nie mając dostępu do żadnych mediów, ale dzięki pomocy Bożej rozprowadziłem wiele egzemplarzy. Widząc jak wielkie owoce to wydało, gdyż świadectwo to zostało przetłumaczone na wiele języków przez Polaków mieszkających  W innych krajach: Gdy rozmawiałem  z osobami które czytały, a nie wiedzą, ze jestem autorem, przekonałem się jak bardzo to było potrzebne. Z uwagi na to, ze wydarzyło  się niezwykłe zdarzenie, które nie planowałem i przez myśl mi nie przeszło, ze cos takiego może się zdarzyć postanowiłem to wszystko opisać i ujawnić światu. Dziś wiem. ze stało sie to według zamiarów Bożych i Jego Wszechmocy.

Kto czytał moje świadectwo, gdzie szczegółowo opisałem jak dwóch naiwnych i ogłupionych satanistów zostało spalonych przez nieznany ogień a trzeci z przerażenia padł martwy, ten wie, że udało się to  ujawnić dzięki szczególnej łasce Bożej, która sprawiła, że człowiek walczący ze złymi duchami w odpowiednim czasie staje sie dla nich niewidzialny. Podobnie i analogicznie  odbyło się to w wykryciu największej tajemnicy masonerii. Bóg uczynił, Że demony nie rozpoznały że wśród swoich sług masonów jest obcy .. ?Podobnie i masoni nie rozpoznali, że nie jestem ich bratem, lecz uznali mnie za swojego. To  wszystko udowadnia jak słaby i ograniczony jest szatan wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matki .Maryi Niepokalanej zawsze Dziewicy i Św. Michała Archanioła .  . Gdyby nie ta Moc Boża ja natychmiast byłbym rozpoznany i zabity przez masonów już  na samym początku . Szatan jest tylko mocny w ludziach, którzy mu sie dobrowolnie i świadomie oddali a szczególnie pysznych i buntowniczych grzesznikach, Wobec ludzi bez reszty oddanych Bogu i Matce Bożej, pokornych i czystego serca szatan jest bezsilny. Może czynić tylko tyle, na ile mu pozwoli  Bóg, aby doświadczyć cnoty i wierność oddanych mu dusz. Jak napisałem w swoim świadectwie, kto boi sie grzechu z zdrady Chrystusa Pana,  tego boi sie Szatan. Wobec pozostałych, a szczególnie masonów, liberałów, ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, zatwardziałych grzeszników, magów, wróżbitów, okultystów itp. szatan jest panem ich życia i śmierci .. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty. Pan nad Panami. Król nad Królami.  Wszechmoc, Miłość  odwieczna posłużył się mną nędzą nad nędzami, nicością, prochem ziemskim i wprowadził mnie swą ręką do jaskini wilka, aby ujawnić światu w jaki sposób szatan zwodzi, ogłupia, zaślepia i oszukuje mistrzów masonerii i co planuje wobec ludzkości. .Masoni szczycą się tym, że nikt z zewnątrz nie uczestniczył i nie będzie uczestniczył w ich tajemnych rytuałach i nie pozna ich rzeczywistych tajemnic. I tak rzeczywiście było aż do pewnego czasu. Stało  się to wbrew ich zapewnieniom, czujności, tajemniczości i niedostępności. Dane mi było uczestniczyć w jedynym tego rodzaju rytuale za zastrzeżonym tylko dla wybranych z Wybranych.

Opis zdarzenia

Będę się starał  opisywać istotę zagadnienia, gdyż szczegóły przekraczały by ramy tego pisma. Celowo nie podaję  dat, miejsc, nazwisk aby pozostałych uchronić od zemsty masonerii, chociaż oni nic nie zawinili i nie zdawali sobie sprawy, że jestem obcym a także abym sam nie został rozpoznany. Na jednym z lotnisk kraju zachodniego w hali przylotów  podchodzi do mnie znany euro deputowany z Polski  w towarzystwie nieznanego mi Pana. Witając się ze mną zaprasza mnie do podstawionej na zewnątrz  limuzyny z kierowcą, gdy chciałem zaprotestować i wyjaśnić,  że to wielka pomyłka, że nie jestem tym człowiekiem za którego mnie uważają, natychmiast usłyszałem znany mi wewnętrzny głos nie lękaj się. Zamilkłem i zrozumiałem, że dzieje się coś, co nie  zależy od mojej woli. Pierwszym cudem było to  że rozmawiałem z nimi w obcym języku i wiedziałem co mówić. Prawdziwy mistrz masonerii w ogóle nie przyleciał. Ważnym spostrzeżeniem było to, że zanim dojechaliśmy na właściwe miejsce, trzy razy zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach i za każdym razem zmieniany był samochód i kierowca. Dlaczego taka ostrożność  konspiracja. Dziś juz wiem, ze była to tajemnica wewnątrz samej masonerii. Było to  super tajne spotkanie w którym uczestniczyli masoni tylko pochodzenia żydowskiego. Po dojechaniu na miejsce i po odpoczynku   zaprowadzono nas do miejsca gdzie przywitał   nas dziwnie  wyglądający człowiek tzw. mag medium.  Gdy i on mnie  nie rozpoznał, że nie jestem ich człowiekiem  ogarnął mnie niezwykły pokój. Duszy i  bezgraniczna ufność w Moc  Chrystusa Pana. ? Następnie mag wskazał abyśmy podążali za nim. Drzwi się same otwierały i zamykały. Jak się później okazało bez udziału  ręki ludzkiej i ludzkiej techniki. Przed wejściem do specjalnego miejsca mag oznajmił, że jesteśmy wybrani z wybranych godnych najwyższego wtajemniczenia i będziemy  uczestniczyć w jedynej tego rodzaju naradzie nowej ery. Informuje nas że w naradzie będą uczestniczyć zmarli bracia, którzy przebywają w szczęśliwej krainie światłości . Wyznaczony będzie plan działania   dla nas na ziemi na XXI wiek . Po  wprowadzeniu nas  do tajemnego miejsca mag  wymawiał znane tylko jemu zaklęcie. Nastąpiła Dziwna ciemność i jakby z otchłani  wprost że  ściany wyszli tzw. synowie światłości. Każdego z osobna przywitał  mag po imieniu i nazwisku. Byli to rzekomo zmarli bracia masoni, którzy dostąpili  najwyższego wtajemniczenia  za  życia. Po tym nastąpiła całkowita ciemność. l w tej ciemności zjawia się główny przywódca narady. Mag jego nie wita tylko kłania mu się i w tym momencie następuje dziwna światłość, tak, że się wszyscy widzimy.

Ogólna i istotna treść narady.

Opowiadają nam żyjącym, jak są szczęśliwi w tym stanie za wierność w działaniu za życia  wg królewskiej nauki i posłuszeństwie istocie boskiej światłości lucyferowi. Uczestniczą też w naszym  życiu w sposób niewidzialny i obserwują nasze działania. Dlatego my jako wybrani z wybranych  będziemy po śmierci uczestniczyć w tym szczęściu. Ale głównym celem ich i naszego szczęścia po śmierci będzie ponowne przyjście na Ziemię przez reinkarnacje do przyszłego ziemskiego raju, który będzie istniał tysiące miliony lat. Ale ten  ziemski raj musi być najpierw przygotowany dla nich przez żyjących na. ziemi braci Masonów.  Od starań i szybkości realizacji określonych celów zależy czas nadejścia tego ziemskiego raju.  Ale jak z dyskusji wynikało,  raj ten  ma być tylko dla wybranych   synów pochodzenia xxxxxxx. Dlatego wszyscy uczestniczący  w tej naradzie są pochodzenia xxxxxxxx /- .xxxxx!. Mnie  też uważano za Żyda odpowiedzialnego za określony rejon świata. Wybrani, którzy ponownie wrócą na ziemie do tego raju, będą  już nieśmiertelni. Pozostała część Śmiertelników jako niewolnicy o  określonej ilości /około 200 milionów/ będą pracować, ,służyć i Obsługiwać  Panów nowej ery jako nieśmiertelnych.  Ale przez posłuszeństwo i wierną  służbę będą mieli szanse  w następnym w cieleniu stać się nieśmiertelnymi. Aby  to się stało, przed śmiercią muszą być naznaczeni przez kapłana światłości żyjącego już w tym raju ziemskim jako nieśmiertelnego.

Posypały się też ostre słowa pod adresem żyjących na ziemi braci. Za mało jeszcze starań i szybkości realizacji celów. Z dyskusji wynikało  też, że określone centra ideologiczne, finansowe, polityczne, instytuty naukowe, kliniki pracują tylko dla tych celów i maja zapewnioną pomoc od samego władcy światłości / lucyfera/.

Ale o jakie to główne cele chodzi.

1.Powołanie światowego rządu, który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustaleniem daleko idących planów

2. Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz ,więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła! a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swoich przełożonych .. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, ze jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział ?A bramy piekielne nie zwyciężą go?..

3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie  ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały sie ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulacje i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, ze poza materia nic nie istnieje,. a człowiek sam dla .siebie jest bogiem i sam dla siebie ustala prawa. ? 4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda sie zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna  zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.

5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.

6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.

7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.

8. Najwyższe  przywileje dla homoseksualistów , lesbijek, wszelkiego zboczenia? moralnego na całym świecie .

9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o  wyprodukowanie  takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, ze ma takie własności.

10. Forsowanie zawsze1ka cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granice, która  spowoduje nieodwracalny stan  dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.

11.Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.

12. Wykorzystanie na wielką skale magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupiać a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał .powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania..

13. Promowanie  za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii ?New Age? wschodnich religii/ buddyzmu, hinduizmu.!. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych,  zespołów rockowych .

14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko chipowanie   ludzi na rękę lub czoło.  Należy wmówić im, ze to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to sie stanie Centra masońskie przejmą całkowitą  kontrolę  ekonomiczną nad ludzkością .  Dlatego że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać.  Opanują całą dystrybucje i handel na świecie.

15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać  do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.,

16. Za wszelką cenę ograniczyć  ilość ludzi na świecie aż do określonej ilości około 200 milionów.

Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości .tylko wybranych narodów i rejonów świata. W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród polski jest  wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów. Po omówieniu celów i pouczeń nasz; główny  ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza Światłości /1ucyfera/, który na te okoliczność specjalnie się zjawi. Ofiarą będą cztery dziewicze dziewczynki. Było nas czterech do złożenia ofiary, gdyż  mag wcześniej dokonał tej ofiary, on miał tylko nadzorować. Każdy z nas miał dokonać gwałtu i  mordu na przydzielonej dziewczynce. Następnie po Odpowiednich  rytach mieliśmy je złożyć  jeszcze  żywe w ogień na cześć wodza: Mag miał udać się po dziewczynki aby je tu  przyprowadzić . Były to dziewczynki z  Azji prawdopodobnie  z  Indii. Wtedy zrozumiałem  grozę cierpienia i straszliwą śmierć w płomieniach ognia tych niewinnych  dzieci ..

Z natchnienia Bożego z całych sił zacząłem krzyczeć. "Ja tego nie uczynię. To nie są duchy waszych zmarłych  braci tylko demony, złe duchy, które przybrały ich ludzki wygląd aby was Oszukać . Jest to wielkie kłamstwo aby was całkowicie doprowadzić do opętania i  pozbawić wszelkiego zdrowego rozumu i wolnej woli". Gdy tak krzyczałem zaczęli  otaczać, aby mnie zabić. Gdy śmierć  była bliska zawołałem. "Jezu Chryste Synu Ojca Przedwiecznego - ratuj. Matko  Najświętsza Królowo Nieba i Ziemi - ratuj, Święty Michale Archaniele Książę Wojsk Niebieskich  - ratuj?. Nagle nastąpił oślepiający błysk. potworny nie do wytrzymania huk.  Na ich oczach  te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory,  których rozum ludzki nie jest wstanie sobie wyobrazić. Nieznany ogień  i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność  i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła.  W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości.  Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów. Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed ta wizją obiecywano im i zapewniano  ich o milionach lat szcześ1iwego.życia w przyszłym ziemskim raju .. .A tu widzą  niewyobrażalne  cierpienia i męki znanych powszechnie w XX  wieku i wcześniejszych  wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów,  rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. wizja zakończyła się na poziomie Piekielneg"o "Hollywood".  Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął  trzech masonów w tym, także głównego maga. Gdy ten ogień zbliżał  się do masona  z Polski chwyciłem go ręką i zacząłem  się modlić w  myślach o jego uratowanie. Ale  on był już cały czas  nieprzytomny. Stracił przytomność  na początku w czasie przemiany złych duchów. Jak się później okazało on nie doświadczył własnymi zmysłami wizji piekła. Po wizji, ogień nie cofnął się lecz już do końca palił tych trzech masonów. Ich  przeraźliwe krzyki były jeszcze większe niż tych dwóch satanistów, których pochłonął podobny ogień  - szczegółowo to opisałem w swym świadectwie. Jak pisze Św. Paweł: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w sercu człowieka nie wstąpiło co Bóg przygotował tym co go miłują, to jest dla tych co przebywają w szczęśliwości  Nieba ..

Odwrotnie jest w stosunku do tych co go nie miłują i świadomie odrzucają Jego Miłość i Jego Objawienie, to jest tych co przebywają w piekle. Dlatego mój rozum, ani słowa nie są w stanie opisać potworności cierpień w piekle i to, ze jest to wieczny los. Ktokolwiek tego doświadczył nie będzie już obojętny na to co  dzieje się  w życiu ziemskim. Dlatego wszyscy święci i pobożni !udzie, którym dane było doświadczyć wizji piekła tak bardzo cierpią   i martwią się o przyszły los niepoprawnych grzeszników. Dopiero  w piekle jak ukazała wizja zdają sobie sprawę jaki los ich spotkał. Niestety już jest za późno. Czas ostatecznie dla nich minął. Co by dali aby można było cofnąć czas. Niektóre z tych zagadnień opisuje niezwykła książka ? Ostrzeżenie za światów ?autora Bonawentura Meyer. Gdy dyskutuje z ludźmi, którzy odrzucają istnienie piekła, zawsze im zadaje pytanie: Czy będziesz wiecznie żył i nigdy nie umrzesz? Prawda ta była znana od zarania życia ludzkiego, ale tą straszną prawdę  potwierdził nam Jezus Chrystus. Jedyna Droga, Prawda i Zycie przez swe cudowne i chwalebne zmartwychwstanie. Prawdę tą ciągle przypominają nam Matka Boża w swych licznych objawieniach. Ktokolwiek temu zaprzecza lepiej byłoby dla niego aby sie nie narodził. Gdy  ogień piekielny  doszczętnie ich spalił i nic po nich nie zostało, Mason z Polski jeszcze był nieprzytomny. Modliłem się bez przerwy i prosiłem Niebo o ratunek, gdyż tylko spalony mag wiedział jak  z tego miejsca wyjść. Straciłem juz orientacje czasu ale ufność w moc Bożą i pokój duszy były niezachwiane. Gdy mason z Polski przeżył omdlenie z przerażenia wstrząsnąłem nim aby doszedł do siebie i nakazałem milczenie. . Ale wyglądał on jak trup. Nagle nawiedziły mnie pokusy i myśli, że tu  na pewno skończymy życie, ale z drugiej strony przyszły mi myśli  że skoro ?Bóg pokazał mi jak masoni są oszukiwani  i zwodzeni przez moce piekielne, to chyba po to aby ta tajemnica została ujawniona  światu ? Gdy tak rozmyślałem i bez przerwy sie modliłem pojawiło się cudowne światło, ale jakieś inne od światła demonicznego . Chwyciłem masona z Polski i podążałem z nim za tym niezwykłym światłem. Pękały ściany, skały, ziemia sie rozsuwała a myśmy szli. W końcu znaleźliśmy się w jakiejś jaskini ..Niebiańskie światło znikło i  zobaczyłem światło dzienne w skale góry. Po wyjściu na zewnątrz padliśmy  na Ziemie. Martwiłem się, gdyż mason z Polski dalej nie mógł nic  przemówić i wyglądał jak trup. Zorientowałem się, że znajdujemy sie poza zasięgiem posiadłości masońskiej . Przebywaliśmy w tym  tajemniczym miejscu ponad  15 godzin. Nie będę ujawniał treści rozmowy  z masonem z Polski. Przed rozstaniem się prosił mnie o zachowanie absolutnej tajemnicy i ja mu to przyrzekłem. On mnie osobiście nie znał i nie ujawniłem mu swej tożsamości. Poznał rzeczywistą prawdę choć nie doświadczył wizji piekła gdyż był nieprzytomny. Ale zobaczył przemianę złych duchów i cudowne wyprowadzenie nas z tajemnego miejsca wbrew wszelkim prawom materii / ściany pękały, skały się rozsuwały, ziemia sie przesuwała!.

Wskazałem mu trzech pewnych biskupów do jego wyboru, aby najpierw przedstawił tę sprawę wybranemu biskupowi na zasadzie spowiedzi a następnie z wybranym biskupem udał się do Rzymu i tam wobec całego świata ujawnił całe to zdarzenie. Powiedziałem mu, że stanie  się najsławniejszym nawróconym masonem jaki kiedykolwiek żył wcześniej. Miał to uczynić do 30 grudnia 2008 r. Niestety zginął tragicznie parę  miesięcy przed tą datą. Czy był to prawdziwy  wypadek wie tylko Bóg. Czy miało to jakiś związek z tym niezwykłym zdarzeniem? Ja tego nie wiem. Tajemnice zabrał do grobu.


Źródło: http://www.iluminaci.pl/masoneria/najwieksze-tajemnice-masonerii-oczami-opetanego

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego