Akt żertwy ofiarnej - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Akt żertwy ofiarnej

Żertwa ofiarna


AKT ŻERTWY OFIARNEJ„O najwyższy Panie i niepojęty Boże, kim jestem wobec Ciebie, że raczysz spojrzeć na mnie, który jestem tylko prochem i nie zasługuję na Twoje miłosierdzie? Uznaję w Tobie, o Panie, jak w czystym zwierciadle, Twoją niezmienną Istotę; bez złudzeń widzę w nim także i uznaję moją słabość i nicość; widzę Twą nieskończoność i moją mizerność. O mój Panie i moje Dobro, ileż chwały i uwielbienia przynosi Ci Twoje dzieło! O mój Królu i mój Panie! Biorę sobie Ciebie za Oblubieńca mego i oddaję Ci się jako Twój niewolnik. Mój rozum nie będzie miał żadnego innego celu, moja pamięć żadnego innego pragnienia, jak tylko Ciebie, Moja miłości, moje najwyższe, prawdziwe i jedyne Dobro! Niechaj moje oczy nigdy nie widzą stworzeń ludzkich, niechaj moje siły duszy zwracają się jedynie ku Tobie i ku temu wszystkiemu, cokolwiek rozkaże mi Twój Majestat.
Mój Panie i Boże, najwyższy Królu, wszystkie moje czyny, moje siły, całą moją istotę, którą otrzymałem z Twej nieskończonej dobroci poświęcam Tobie, aby stało się to wszystko, czego chce Twoja mądrość i dobroć. Jeżeli zezwolisz mi wybierać cokolwiek, to pragnę wybrać dla siebie jedynie cierpienie aż do śmierci; z miłości ku Tobie pragnę Cię błagać, abyś raczył z Twojego niewolnika uczynić doskonałą i miłą Tobie ofiarę całopalenia i cierpliwości.
Jeżeli jednak przyjmujesz cierpienia jako zadośćuczynienie dla siebie, wtedy niechaj przyjdą na mnie smutki i cierpienia śmiertelne. Błagam Cię tylko, korząc się przed tronem Twego nieskończonego Majestatu, racz mnie strzec i nie opuszczaj mnie! Pomnij, o Panie na te obietnice, które dałeś wiernym Twoim przez naszych patriarchów i proroków; że będziesz dopomagał sprawiedliwemu, że będziesz bliski smutnemu, że będziesz pocieszał cierpiącego, że w walce ze smutkiem będziesz go krzepił i otaczał Twoją opieką.
Niechaj się spełni na mnie Twoja wola, która jest doskonała i święta”


Modlitwa:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak Była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 3x

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego