Nowenna do Boga Ojca - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Nowenna do Boga Ojca

Modlitwy > Do Boga Ojca

NOWENNA DO BOGA OJCA


Modlitwa wstępna


Ojcze Przedwieczny, który jesteś Nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy -
Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi Łaskę dobrego odprawienia tej
Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz
nam udzielić. Ojcze Godny Uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask
potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.


I dzień


Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, Ukochany Ojcze, Moje Schronienie, składamy
Ci stokrotne dzięki, że stworzyłeś nas i cały wszechświat. Wszechpotężny Władco,
nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz
Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną
Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich
Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w
każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze,
bądź uwielbiony i błogosławiony!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


II dzień


Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które
otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która
nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś
też jest opuszczony i osamotniony w każdym Tabernakulum i roni Krwawe Łzy,
powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i
grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my
opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz
nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy pełen Litości, Ty jesteś naszym Ocaleniem;
porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch
rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w
życiu Bożym, rozkwitną Błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


III dzień


Najczulszy Ojcze Niebieski, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda,
którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś
ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na Wieczność
wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających
wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich
grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu Żmii. Doprowadź wszystkich do
szczęśliwej Wieczności.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


IV dzień


Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz
ludzi umierających. Błagam Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na
potępienie wieczne. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi
Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich
bez wyjątku przygotuj na Godzinę Odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do
Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali ani jednej chwili życia,
zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask
tym duszom, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na
wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że
Twój Święty Duch przemieni ich serca.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


V dzień


Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca jak
największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś
wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar
Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte
Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim
grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości
serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win. A jeżeli to możliwe,
uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


VI dzień


Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą
Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi. Lecz
oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją
zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, Ojcze, nadal bije dla nas
współczuciem. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych
natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale
rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się
Twojej Świętej Woli.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


VII dzień


Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich
Doskonałych, Świętych Planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie
przeszkadzał diabeł. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo,
które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł
realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów
pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski,
udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


VIII dzień


Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił Zła - Szatana i jego
zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania
naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek
sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy,
która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro.
Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na
naszych Bożych posterunkach.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


IX dzień


Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania.
Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas.
Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego
Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to
zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym
kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Boga Ojca


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmi
łuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze -...
Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów -...
Ojcze Przedwieczny, Chwało i Celu naszej wędrówki -...
Ojcze Przedwieczny, Chwało Świętych w Niebie -...
Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia-...
Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze -...
Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych Swych przymiotach -...
Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu -...
Ojcze Przedwieczny, Nieszczędzący Syna Swojego dla naszego odkupienia -...
Ojcze Przedwieczny, Dający nam Matkę Syna Swojego -...
Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający -...
Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko -...
Ojcze Przedwieczny, Żarliwy i Płomienny-
Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości -...
Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże -
Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -
Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen Łaskawości -...
Ojcze Przedwieczny, Ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką -...
Ojcze Przedwieczny, Patrzący na nas przez Rany Syna Swojego -...
Ojcze Przedwieczny, Objawiający wszelkie Tajemnice Boże -...
Ojcze Przedwieczny, Opiekujący się Kościołem i stworzeniem -...
Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo -...
Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i Duchów czystych -...
Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się -...
Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach -...
Ojcze Przedwieczny, Mądry w Swych Zarządzeniach -...
Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny -...
Ojcze Przedwieczny, Dający zawsze Dobre i Mądre Rady -...
Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości -...
Ojcze Przedwieczny, Dający natchnienie naszej pobożności -...
Ojcze Przedwieczny, Wiedzący o wszystkim -...
Ojcze Przedwieczny, Widzący wszystko i wszędzie -...
Ojcze Przedwieczny, przed którym nic ani nikt się nie ukryje -...
Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza -
Ojcze przedwieczny, Niedający z nikim, ani z niczym się porównać -...
Ojcze Przedwieczny, Dochowujący Przymierza na wieki - ...
Ojcze Przedwieczny, Obietnico wypełniająca się zawsze -...
- ulituj si
ę i zmiłuj się nad nami.
Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze wypełniające się -...
Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym -...
Ojcze Przedwieczny, Siejący Cnoty dla dusz czystych -...
Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy -...
Ojcze Przedwieczny, Dający nam ze Swej Pełni -...
Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -
Ojcze Przedwieczny, Źródło Życia i Świętości -...
Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony -...
Ojcze Przedwieczny, Boże Stanowczy i Pokorny -...
Ojcze Przedwieczny, Źródło wszelkiej Pociechy -...
Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący całopalenia -...
Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący wszelkie dobre ofiary -...
Ojcze Przedwieczny, Natchnienie Świętych -...
Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu -
Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie -...
Ojcze Przedwieczny, Broniący uciśnionych -
Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże -
Ojcze Przedwieczny, Tatusiu Najlepszy -...
Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Kościół Swój -...
Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas Dbający -
Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy -...
Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący i Słuchający naszych próśb i jęków -...
Ojcze Przedwieczny, Wypełniający wszystko, coś powiedział -...
Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin -...
Ojcze Przedwieczny, Królu Kościoła -...
Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich Świętych -...
Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym -...
Ojcze Przedwieczny, Miłości stworzeń wszystkich -...
Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających -...


Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże
Ojcze.
Baranku Bo
ży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o
Boże Ojcze.


P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

W. - Dający Zbawienie i Życie wieczne.

Módlmy si
ę: Wszechmogący Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile
zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i
chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu
Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.
Różaniec Św. V Tajemnica Bolesna - Śmierć P. Jezusa na Krzyżu.
(Ojcze nasz..10xZdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu.)


Koronka do Boga Ojca.


Na wst
ępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3 x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Niebieski, naucz mnie pełnienia Twojej Świętej Woli. (1x)

Na ma
łych paciorkach:
Ojcze Niebieski, kocham Cię, pomóż mi. (10x)

Na zako
ńczenie:
3 x Bądź Uwielbiony, Ojcze Niebieski, za wszystkie Dobro, które nam dajesz.

Modlitwa na zakończenie


Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz
Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej
wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej nowennie Łaski - Dary i nigdy ich
nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś Najdoskonalszym Źródłem wszelkiej
Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali
się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego
Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim
Złem. Wzmocnij w nas prawdziwą Wiarę i głęboką Nadzieję, abyśmy oczyszczeni
Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do
Wielkiego Ostrzeżenia. A także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w
Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.


Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech
wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył
cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno błyszczał
w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość
straci Swą Siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci Samego Boga Ojca.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego