Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krew

Uroczystość Najdroższej Krwii Jezusa ChrystusaUroczystość poświęcona Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji, są skrawkiem płaszcza Setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego aby upewnić się o Jego śmierci. Skrawek ten ze czcią został odcięty gdyż był skropiony “krwią i wodą” (J 19, 34), która wypłynęła z przebitego boku Jezusa.

Rzymscy książęta Savelli, którzy uważali się za potomków Centuriona, w 1708 będąc bliscy śmierci, podarowali kościołowi p.w. San Nicola in Carcere ten bezcenny relikwiarz. Relikwia została umieszczona pod Ukrzyżowanym, który przemawia do mistyczki świętej Brigidy. Kult, jaki rozwinął się wokół najdroższej relikwi był mocny. Corocznie, w pierwszą niedzielę czerwca, uroczyście obchodziło się święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

W roku 1808, przypadającym pierwszym stuleciu przekazania relikwii, Kanonik ks. Franciszek Albertini, w tymże Kościele, zakłada Bractwo ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Ksiądz Kasper del Bufalo, przyjaciel i syn duchowy Albertiniego, został przez niego wezwany aby zajmował się sprawą inauguracji Pia Associazione (Dobroczynne Stowarzyszenie). W roku 1815 Bractwo to, zostało podniesione do rangi Arcybractwa przez papieża Piusa VII.

Ksiądz Kasper del Bufalo, przez głoszenie nauk, stał się największym inicjatorem Bractwa. Ono go zainspiruje do założenia w 1815 roku, w San Felice di Giano, Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Młoda Maria De Mattias, podczas misji jakie ksiądz Kasper prowadził w Vallecorsa w 1822 roku, została dogłębnie poruszona jego kazaniami, gdy dojrzeje idea powołania do życia nowego Zgromadzenia sióstr, które założy w Acuto w 1834 roku, pod nazwą Adoratorek Krwi Chrystusa.

W 1849 papież Pius IX, na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa, który przepowiedział mu koniec wygnania jeżeli rozszerzy święto Najdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Papież mu odpowiedział: “Nie ślubuję, ale obiecuję”. Tak też się stanie. Pius IX wnet powrócił do Rzymu. Pamiętając o ‘obietnicy’, dekretem “Redempti sumus” z 10 sierpnia 1849, Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które nieprzerwanie było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca.

Papież Pius X, był tym, który w 1914 roku, ustalił datę liturgicznych obchodów na 1 lipca.

Z racji Roku Jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do stopnia Uroczystości. Paweł VI, z reformą Kalendarza, złączył ją ze świętem “Corpus Domini”, które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako “Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”.

Zgromadzenia, żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą, jednak NAJDROŻSZĄ KREW CHRYSTUSA w dniu 1 lipca jako Uroczystość.


Źródło: http://www.cpps.pl/portal/Duchowosc-Paschalna/Modlitwa/1-lipca-NAJDROZSZEJ-KRWI-JEZUSA-CHRYSTUSA.html

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego