Modlitwy do Najświętszych Ran Pana Jezusa - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Modlitwy do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Modlitwy > Najdroższe Rany Jezusa
Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Modlitwa wstępna

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie. Przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, przez Niepokalane Serce Maryi, Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".

Na małych paciorkach:

„O, mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran".

Na zakończenie trzy razy:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, przez Niepokalane Serce Maryi, Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".


Modlitwa dla uczczenia najboleśniejszej Rany Ramienia Pana Jezusa


O Najukochańszy Jezu mój, Ty Najcichszy Baranku Boży, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę TĘ RANĘ TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ, która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy, niż inne Rany na Twoim Świętym Ciele. Uwielbiam Cię oddaję cześć i pokłon z głębi serca.
Dzi
ękuję Ci za Tę Najgłębszą i Najdotkliwszą RANĘ Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą w skutek Tej Rany cierpiałeś i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, aby wstępując w Twoje Krwawe Ślady doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen .
Odmówić trzy razy Ojcze Nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego