24 Godziny Męki Pana Jezusa - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

24 Godziny Męki Pana Jezusa

Dzieła modlitewne > Zakoñczone

ROZWAŻANIE
24 GODZIN MĘKI NASZEGO
PANA JEZUSA CHRYSTUSA

w intencji

aby wynagrodzić i zadośćuczynić Panu Jezusowi za wszystkie grzechy moje i całego Narodu Polskiego a zwłaszcza za grzechy nieczyste i wymierzone przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny oraz prosimy Pana Jezusa  za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych o łaskę nawrócenia i głębokiej wiary dla Narodu Polskiego

CZAS TRWANIACzas trwania modlitwy: od 23 do 29 lipca 2012 r. (7 dniowe Jerycho modlitewne)
Rozpoczynamy o północy z Niedzieli na poniedziałek 23 lipca i modlimy się do końca Niedzieli 29 lipca.JAKIE MODLITWY ODMAWIAMY?


Rozważamy
24 GODZINY MĘKI NASZEGO  PANA JEZUSA CHRYSTUSA Luisy Piccarreta (dostępne tutaj). Aby otworzyć plik potrzebny będzie program Adobe Reader.
Wybieramy jedną godzinę z tych rozważań i odmawiamy w wynaczonej godzinie. Aby zapełnić całą dobę potrzeba 24 osoby.JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?


Aby dołączyć do wspólnego rozważania Męki Pana Jezusa wystarczy wypełnić formularz który jest umieszczony niżej lub wysłać te dane na adres mocmodlitwy1@o2.pl, a w temacie wiadomości napisać 24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Zapisy można składać z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.

Bądźmy zjednoczeni na modlitwie jak Apostołowie podczas Zesłania Ducha Świętego.

STRONĘ INTERNETOWĄ AKTUALIZUJĘ PRZEWAŻNIE WIECZORAMI LUB NOCĄ
DLATEGO PROSZĘ O CIERPLIWOŚĆ W OCZEKIWANIU NA DOPISANIE
DO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ


24 GODZINY MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

1 Godzina: 5 po południu    -   Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę
2 Godzina: 6 wieczorem      -   Jezus opuszcza Swoją Najświętszą Matkę i udaje się do Wieczernika
3 Godzina: 7 wieczorem      -   Wieczerza Starotestamentalna
4 Godzina: 8 wieczorem      -   Wieczerza Eucharystyczna
5 Godzina: 9 w nocy            -   Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
6 Godzina: 10 w nocy          -   Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
7 Godzina: 11 w nocy          -   Trzecia Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
8 Godzina: 12 o północy      -   Pojmanie Jezusa
9 Godzina: 1 nad ranem       -   Jezus wrzucony do potoku Cedron
10 Godzina: 2 nad ranem     -   Jezus przyprowadzony do Annasza
11 Godzina: 3 rano               -   Jezus w domu Kajfasza
12 Godzina: 4 rano               -   Jezus na łasce żołnierzy
13 Godzina: 5 rano               -   Jezus w więzieniu
14 Godzina: 6 rano               -   Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony do Piłata
15 Godzina: 7 rano               -   Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda
16 Godzina: 8 rano               -   Jezus ponownie przed Piłatem, lud wybiera Barabasza a odrzuca Jezusa. Biczowanie Jezusa
17 Godzina: 9 rano               -   Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany na śmierć
18 Godzina: 10 rano             -   Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa
19 Godzina: 11 rano             -   Ukrzyżowanie
20 Godzina: 12 w południe  -   Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu. Pierwsze Słowo z Krzyża
21 Godzina: 1 po południu   -   Druga Godzina Konania na Krzyżu (Drugie, Trzecie, i Czwarte Słowo z Krzyża)
22 Godzina: 2 po południu   -   Trzecia Godzina Konania na Krzyżu (Piąte, Szóste i Siódme Słowo). Jezus umiera
23 Godzina: 3 po południu   -   Zmarły Jezus jest przebity ostrzem włóczni. Zdjęcie z Krzyża
24 Godzina: 4 po południu   -   Złożenie Jezusa do grobu. Najświętsza Maryja opuszczona.

DOŁĄCZAM DO WSPÓLNOTY ROZWAŻAJĄCEJ MĘKĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA
Napisz imię i inicjał nazwiska:
Miejscowość:
Parafia:
Adres email:

Zaznacz pole wyboru po lewej stronie deklaracji przystąpienia:

Dołączam do wspólnoty rozważającej Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa i wybieram godzinę:

1 GODZINA MĘKI (17:00 - 18:00) 2 GODZINA MĘKI (18:00 - 19:00)
3 GODZINA MĘKI (19:00 - 20:00) 4 GODZINA MĘKI (20:00 - 21:00)
5 GODZINA MĘKI (21:00 - 22:00) 6 GODZINA MĘKI (22:00 - 23:00)
7 GODZINA MĘKI (23:00 - 24:00) 8 GODZINA MĘKI (0:00 - 1:00)
9 GODZINA MĘKI (1:00 - 2:00) 10 GODZINA MĘKI (2:00 - 3:00)
11 GODZINA MĘKI (3:00 - 4:00) 12 GODZINA MĘKI (4:00 - 5:00)
13 GODZINA MĘKI (5:00 - 6:00) 14 GODZINA MĘKI (6:00 - 7:00)
15 GODZINA MĘKI (7:00 - 8:00) 16 GODZINA MĘKI (8:00 - 9:00)
17 GODZINA MĘKI (9:00 - 10:00) 18 GODZINA MĘKI (10:00 - 11:00)
19 GODZINA MĘKI (11:00 - 12:00) 20 GODZINA MĘKI (12:00 - 13:00)
21 GODZINA MĘKI (13:00 - 14:00) 22 GODZINA MĘKI (14:00 - 15:00)
23 GODZINA MĘKI (15:00 - 16:00) 24 GODZINA MĘKI (16:00 - 17:00)

w intencji:

Aby wynagrodzić i zadośćuczynić Panu Jezusowi za wszystkie grzechy moje i całego Narodu Polskiego a zwłaszcza za grzechy nieczyste i wymierzone przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny oraz prosimy Pana Jezusa za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych o łaskę nawrócenia i głębokiej wiary dla Narodu Polskiego

W tym polu możesz napisać do mnie wiadomość:

ROZWA¯ANIE 24 GODZIN MÊKI NASZEGO
PANA JEZUSA CHRYSTUSA
23 - 29 lipca 2012
(33)

Godzina mêki

Godzina
zegarowa

1

17:00 - 18:00

2

18:00 - 19:00

Halina z par. Œwiêtej Siostry Faustyny Kowalskiej w Koninie,

3

19:00 - 20:00

Irena z par. Œw. Barbary w Goworzycach,

4

20:00 - 21:00

Micha³ z par. Œw. Wincentego Pallootti w £odzi

5

21:00 - 22:00

Zofia z par. Œw. Franciszka z Asy¿u w Warszawie

6

22:00 - 23:00

Lucyna z par. Œw. Barbary w Gaworzycach
Marzena z par. Matki Odkupicela w Radomiu
Danuta z par. b³og. Micha³a Kozala w Lipnie
Bo¿ena z par. Œwiêtej Siostry Faustyny Kowalskiej w Koninie,

7

23:00 - 24:00

Wojciech z par. Œw. Stanis³awa B.M.,
Danuta z m. Goch/Niemcy,
Marta z par. Œwiêtej Rodziny w Lublinie,
Beata z par. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Warszawie,
Maryla z par. Matki Odkupiciela w Radomiu,
Sabina z par. Chrystusa Króla w Lisnowie,

8

0:00 - 1:00

Wojciech z par. Œw. Stanis³awa B.M.,

9

1:00 - 2:00

10

2:00 - 3:00

Teresa z par. Najœwiêtszej Rodziny w Krakowie

11

3:00 - 4:00

Teresa z par. Najœwiêtszej Rodziny w Krakowie,
Alina z m. Chodzie¿,

12

4:00 - 5:00

Rados³aw z par. Nawiedzenia NMP w Mys³owicach,

13

5:00 - 6:00

Georg z par. Najœwiêtszego Serca Jezusa i Maryi w Bremen,
Zofia z par. Œw. Barbary w Gaworzycach,

14

6:00 - 7:00

Barbara z par. Matki Koœcio³a,

15

7:00 - 8:00

Kamil z par. Œw. Trójcy i Œw. Ferdynanda w Chicago

16

8:00 - 9:00

Ola z par. Matki Odkupiciela w Radomiu,

17

9:00 - 10:00

Marlena z par. Matki Odkupiciela w Radomiu

18

10:00 - 11:00

Krystyna z par. Œwiêtej Siostry Faustyny Kowalskiej w Koninie,
Joanna z par. Matki Odkupiciela w Radomiu,

19

11:00 - 12:00

Eliza z par. Matki Odkupiciela w Radomiu,
Hanna z par. Œw. Ma³gorzaty w £omiankach,

20

12:00 - 13:00

Danuta z par. Mi³osierdzia Bo¿ego w Brzesku,

21

13:00 - 14:00

Agata z par. Œw. Antoniego - Jas³o

22

14:00 - 15:00

Barbara z par. Wniebowziêcia NMP w Lipnie

23

15:00 - 16:00

Teresa z par. St. Bonifatius w Hagenburg,
Maria z par. Œw. Barbary w Gaworzycach,

24

16:00 - 17:00

Marek z par. Matki Odkupiciela w Radomiu,

STRONĘ INTERNETOWĄ AKTUALIZUJĘ PRZEWAŻNIE WIECZORAMI LUB NOCĄ
DLATEGO PROSZĘ O CIERPLIWOŚĆ W OCZEKIWANIU NA DOPISANIE DO WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ


Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się do rozważania 24 GODZIN MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Niech Jezus Chrystus Król Polski i Maryja Królowa Polski błogosławią wszystkim, którzy włączyli się do tego dzieła modlitewnego.

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie !


Serdecznie pozdrawiam
Wojciech

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego