O Różańcu Św. - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

O Różańcu Św.

Modlitwy > Różaniec Św.
15 obietnic danych przez Matkę Bożą za odmawianie Różańca Świętego bł. Alanowi de Rupe


  1.  Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca, otrzyma wyjątkowe Łaski.
  2.  Obiecuję moją specjalną obronę i największe Łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
  3.  Różaniec stanie się groźną bronią przeciwko Piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
  4.  Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenia dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności, podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
  5.  Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
  6.  Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w swojej Sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwy i wytrwały w Łasce Bożej i będzie godny życia wiecznego.
  7.  Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
  8.  Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boga i pełnię Jego Łaski.
  9.  Uwolnię z Czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
 10.  Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w Niebie.
 11.  Przez odmawianie Różańca otrzymacie wszystko, o co prosicie.
 12.  Wszystkich, którzy odmawiają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13.  Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za
        wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę ich śmierci.
 14.  Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15.  Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.


Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile starczy czasu, Różaniec Św., a błogosławić będziecie w chwili śmierci każdy dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.


Bł. Honorat Koźmiński: Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną. Całkowite i bez najmniejszych zastrzeżeń oddanie się Matce Bożej jest najdoskonalszą, najpewniejszą i najkrótszą drogą do świętości, czyli do doskonałego zjednoczenia się z Jej Boskim Synem, Jezusem Chrystusem. Każda inna droga zubaża naszą wiarę, a gdy w złej woli pomniejszamy cześć należną Matce Boga, narażamy siebie na stopniową utratę wiary i wiecznego zbawienia -jak ostrzegał św. Maksymilian M. Kolbe. Nabożeństwo do Matki Bożej nie tylko najskuteczniej chroni nas przed Piekłem, ale także przed ciężkimi i długimi cierpieniami w Czyśćcu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego